Uniserv Piecbud S.A.

Układy chłodzenia wody, kominy i piece przemysłowe.

tel.: (0 32) 35 99 100
Navigation Menu

Oferta

Więcej »

Aktualności

Więcej »
Sty09

Jeden za Wszystkich, Wszyscy za Jednego!

Wpis z Sty 9 od

Jeden za wszystkich, Wszyscy za Jednego! – jest mottem przewodnim stowarzyszenia WIOSNA, organizatora ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, w której już piąty raz pracownicy naszej firmy wzięli czynny udział. W ramach akcji mieliśmy przyjemność przygotować Szlachetną Paczkę dla rodziny z trójką dzieci. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników zebrano nie tylko środki finansowe ale i materialne, dzięki którym udało się w całości zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby rodziny. Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, realizowana od 2001 r. Głównym jej założeniem jest przekazywanie potrzebującym bezpośredniej pomocy tak, by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Ideą akcji jest nie tylko materialna pomoc dla rodzin w potrzebie, ale także łączenie rodzin, darczyńców i wolontariuszy. W ramach XVI edycji Szlachetnej Paczki połączonych zostało 750 970 osób, pomoc dotarła do ok. 18 960 rodzin, a łączna wartości przekazanej w paczkach pomocy sięgnęła kwoty 47 422 569...

Paź14

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających debiut na GPW”

Wpis z Paź 14 od

29 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających debiut na GPW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2012 oraz UNISERV – PIECBUD S.A. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 312 750,00 PLN, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 854 850,00 PLN. Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia spółki na rynek GPW, których efektem będą dokumenty/ raporty tj.: procedura obiegu informacji poufnych; polityka informacyjna spółki; raport due dilligence; wycena spółki; prospekt emisyjny; teaser inwestycyjny; prezentacja inwestorska; raport z audytu sprawozdań finansowych. W wyniku realizacji projektu firma planuje pozyskać zewnętrzne finansowanie na innowacyjne projekty poprzez emisje akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca czerwca 2017...

Paź14

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających emisję i upublicznienie obligacji na rynku Catalyst”

Wpis z Paź 14 od

29 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup usług doradczych przez UNISERV – PIECBUD S.A. umożliwiających emisję i upublicznienie obligacji na rynku Catalyst” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2012 oraz UNISERV – PIECBUD S.A. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 54 000,00 PLN, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 147 600,00 PLN. Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych niezbędnych do emisji i wprowadzenia do obrotu na rynek Catalyst obligacji UNISERV – PIECBUD S.A., których efektem będą dokumenty tj.: memorandum informacyjne, dokument informacyjny, warunki emisji. W wyniku realizacji projektu firma planuje pozyskać zewnętrzne finansowanie na innowacyjne projekty poprzez emisję i upublicznienie obligacji na Catalyst. Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca września 2017 r...